Σπαστό Πλακόστρωτο 100x100x60MM (CYS EN 1339:2003)