Η Δομή του Ομίλου Roadtec
O Όμιλος Roadtec αποτελείται από δύο κυρίαρχους της Κυπριακής Οικοδομικής και κατασκευής, τη F.A.P. Constructions Ltd και τις Επιχειρήσεις Αδελφών Στέλιου Κούννα, Καθώς και τη Roadtec Industries Ltd, η οποία αποτελεί έναν από τους ηγέτες στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων προϊόντων.

 

Αποστολή
Η αποστολή του Ομίλου είναι να συνεχίσει την επιτυχία και να κερδίσει τη φήμη ως μια παγκόσμια εταιρεία για Δημόσιες και Ιδιωτικές Κατασκευές.

 

Θεωρία Επιτυχίας

  • Η παροχή υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών για κάθε έργο και σε όλα τα στάδια του έργου
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας έργων στην ώρα τους
  • Η ικανοποίηση των πελατών
  • Ο έλεγχος και τα μέτρα για Υγεία & Ασφάλεια

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την παράδοση των υψηλής ποιότητας έργων και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, οδήγησε στην αναγνώριση ενός επιτυχημένου και πολλά υποσχόμενου ομίλου.

 

Σχηματισμός της ομάδας 
Ο Όμιλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, για δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές στην Κύπρο. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανέρχεται σε 100 εκατ. περίπου ευρώ ετησίως και ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζομένους. Επίσης ο Όμιλος κατέχει Άδεια"Α"κλάσης για Δημόσια και Οικοδομικά Έργα που σημαίνει ότι η ομάδα είναι επιλέξιμη για να αναλάβει οποιοδήποτε έργο με απεριόριστη αξία και επίπεδο δυσκολίας.