Σπαστό Πλακόστρωτο 100x200x60MM (CYS EN 1339:2003)