Τσιμεντομπλόκ Γεμάτο Fair Face 7NT (CYS EN 771-3:2003)