Φρεάτιο Α.Η.Κ 120x120x120 εκ, με πάχος τοιχώματος 20 εκ.